nl
  • Nederlands
  • English

Bestuur Rinsema

Het 13e bestuur der A.L.S.R.V. Asopos de Vliet:

Wim RinsemaPraeses
Annelot StenekerVice-praeses
Trudy ZeestratenAb Actis
Onno KievietQuaestor
Hans OosterlingCommissaris Materieel
Willem van der ScheunCommissaris Gebouw
Karien van RoesselCommissaris Sociëteit
Emile RaaijmakersCommissaris Wedstrijdroeien
Murk SchaafsmaCommissaris Fuifroeien