nl
  • Nederlands
  • English

Bestuur van der Lely

Het 23e bestuur der A.L.S.R.V. Asopos de Vliet:

Tom van der LelyPraeses
Sylvia RemerieVice Praeses
Ad TissinkAb Actis
Reinder VerlindeQuaestor
Rov van der MeerCommissaris Materieel
Jan RombachCommissaris Gebouw
Annemoon van ErpCommissaris Sociëteit
Gerard KokCommissaris Wedstrijdroeien
Klaartje PompeCommissaris Competitieroeien