nl
  • Nederlands
  • English

Bestuur Schouten

Het 7e bestuur der A.L.S.R.V. Asopos de Vliet:

John SchoutenPraeses
Gerrit van LeeuwenAb Actis
Toon VeermanQuaestor
Rob WittkampfCommissaris Materieel
Rob van der HoeveCommissaris Gebouw
Splinter SpierenburgCommissaris Wedstrijdroeien
Wood BänzingerCommissaris Fuifroeien