• Nederlands
  • English

CvT

Commissie van Toezicht

De Commissie van Toezicht, oftewel CvT, is het adviserende orgaan van de vereniging en bestaat uit een groep ouderejaars met verschillende Asopos achtergronden. In de praktijk heeft de CvT vooral een adviserende en begeleidende rol voor het bestuur van Asopos. Zo is ieder bestuurslid gekoppeld aan een CvT’er via een buddysysteem om laagdrempelig mee te overleggen of sparren. Ook dient de CvT als klankbord voor het vormen van een beleid en het naleven van dit geformuleerde beleid. Hierbij wordt het meerjarenbeleid in het achterhoofd gehouden om op deze manier bij te dragen aan de continuïteit van het beleid op Asopos. Tot slot ondersteunt de CvT ieder jaar de formateur bij het formeren van een nieuw bestuur en kan de CvT gevraagd worden als mediator bij problemen tussen leden van Asopos.

Heb je vragen, ideeën, problemen of gewoon zin om eventjes met ons te kletsen? Mail dan [email protected]