Vlietbokaal

Sinds enkele jaren is er een competitie voor dames en herenploegen die roeien in de 4+. Deze bokaal is opgezet om de onderlinge competitie tussen alle gladde vieren met stuurman te stimuleren op voor hun interessante wedstrijden. Op de Orca Competitie Slotwedstrijden wordt de bokaal uitgereikt en is duidelijk wie zich voor een jaar 'snelste vier van Nederland' mag noemen.

De volgende 6 wedstrijden tellen mee voor de Vlietbokaal:

- Gyas-Hunze race
- Skollcup
- Proteus-Eretes In ’t Lang
- Euros Drienerlo Regatta
- Asopos Driekamp
- Orca Competitie Slotwedstrijden

Aan de competitie zijn regels verbonden. Lees dan ook de bepalingen!

IMG_3507.jpg

Vlietbokaal
De Vlietbokaal is een bokaal voor gladde vieren en de competitie bestaat uit zes wedstrijden waarvan de vijf beste resultaten mee tellen voor het eindklassement. De bepalingen van de Vlietbokaal vindt u hieronder.
Bij vragen kunt u contact opnemen met [email protected].

Bepalingen Vlietbokaal 2012
1 H 4+ Cat. A
2 H 4+ Cat. B
3 D 4+ Cat. A
4 D 4+ Cat. B

Bepalingen:

Artikel 1.
Klassement van het Nederlands Overlegorgaan Competitieroeien over zes wedstrijden: Gyas-Hunze race, Skøll Cup, Proteus-Eretes In ’t Lang, Euros Drienerlo Regatta, Asopos Driekamp en Orca Competitie Slot.
Deze wedstrijden zijn gemarkeerd met VL.

Artikel 2.
Wedstrijdleider: Marissa Schoonhoven. Hoofd Jury: Remco Nabuurs.

Artikel 3.
Inschrijving sluit 11 maart 2012 om 23:59. Inschrijven kan via het NOOC inschrijfprogramma of via [email protected]

Artikel 4.
Inschrijfgeld is € 15 per ploeg. Voor 26 maart 2012 overmaken op rekening 676556 t.n.v. A.L.S.R.V. Asopos de Vliet, Leiden, o.v.v. Vlietbokaal 2012 en de vereniging.

Artikel 5.
Bij meer dan 13 inschrijvingen (bekeken per sekse) voor de bokaal gelden onderstaande regels. Bij 13 inschrijvingen of minder (bekeken per sekse) wordt er geen onderscheid gemaakt tussen categorie A en B.

De indeling in categorieen wordt bepaald aan de hand van de uitslag van de eerste twee wedstrijden (Gyas-Hunze race en de Skøll Cup), waarbij het beste resultaat van deze twee wedstrijden telt, berekend volgens de puntentelling beschreven in artikel 7.

Bij gelijke stand van twee ploegen tijdens deze indeling zullen beide wedstrijden meewegen. Wanneer dit geen uitsluitsel geeft is het resultaat van de Skøll Cup doorslaggevend. Wanneer een van de ploegen met gelijke stand slechts een van beide wedstrijden heeft gestart, zal deze ploeg onder de ploeg die beide wedstrijden heeft gestart worden geklasseerd.

De beste helft van de ploegen start vervolgens het verdere seizoen categorie A, de andere helft in categorie B. Deze indeling blijft zo tot aan het eind van het seizoen. Bij een oneven aantal ploegen zal de scheiding zo worden gemaakt dat er een ploeg meer in categorie A start.

Indien een indeling in categorie A en B wordt gemaakt, zullen de resultaten van de Gyas-Hunze race en Skøll Cup met terugwerkende kracht meetellen per categorie.

Artikel 6.
Een ploeg mag maximaal uit 6 roeiers bestaan.

Artikel 7.
Puntentelling: afhankelijk van het aantal inschrijvingen. De nummer 1 ontvangt een aantal punten gelijk aan het aantal bokaalploegen. De nummer 2 ontvangt een aantal punten gelijk aan het aantal bokaalploegen min 1 punt, etc. Indien bij een wedstrijd sprake is van een gedeelde plaats, krijgen beide ploegen de punten van de betreffende plaats. De daaropvolgende plaats wordt overgeslagen.

Wanneer een gestarte ploeg om welke reden dan ook niet de finish bereikt, wordt deze ploeg het aantal punten behorende bij de laatste plaats toegekend, tenzij deze ploeg door de jury is uitgesloten. In het laatste geval worden 0 punten toegekend.

Wanneer een ploeg niet aan de start verschijnt, worden 0 punten toegekend.

Artikel 8.
Eindklassement: de vijf beste van de zes behaalde uitslagen tellen. Er dienen minimaal vijf wedstrijden gestart te worden, waarbij tenminste de Gyas Hunze Race of de Skøll Cup deel uitmaakt van deze vijf wedstrijden

Artikel 9.
Winnaar en prijsuitreiking: de prijsuitreiking zal plaatsvinden tijdens de Orca Competitie Slotwedstrijden. In elke categorie wordt er een prijs uitgereikt aan de ploeg met het hoogste puntenaantal. Bij een gedeelde eerste plaats in het eindklassement wint de ploeg met de meeste eerste plaatsen. Indien dit niet de doorslag geeft, wint de ploeg met de meeste tweede plaatsen, etc.

i Marissa Schoonhoven, Commissaris Competitieroeien ([email protected])
06-17163357/ 071-5892897 (Asopos de Vliet).

 

Contact

Correspondentieadres:

Asopos de Vliet

Postbus 100

2300 AC Leiden

 

Bezoekadres:

Asopos de Vliet

Zijlstroom 137

2353 NN Leiderdorp

071-5892897 (bestuurskamer)