Leden van Verdienste

 

Naast de Ereleden zijn er Leden van Verdienste. Ook deze leden hebben veel betekend voor de vereniging. Dit kan zijn vanwege het actieve coachen, uitzonderlijke prestaties in de roeiboot of juist door iets helemaal anders, zoals het schrijven van de verenigingshistorie. Wegens hun actieve betrokkenheid bij de vereniging op wat voor gebied dan ook hebben zij dus de titel ‘Lid van Verdienste’ verdiend.

 

Eddy Pronk, Peter Rietman, Charlotte Noorlander, Jeroen Koëter, Bas Verberg

Dit is het oprichtingsbestuur van Oud Asopos de Vliet (OAV). OAV is opgericht op 16 januari 2004, met steun van het LUF en donaties van onder andere de oprichters van Asopos. OAV heeft al enkele boten gedoneerd en heeft ook verschillende projecten gesteund, door middel van adviezen, ideeën en financiën. Denk hierbij aan de nieuwe spullen in het krachthonk. OAV is dus van groot belang binnen Asopos!

 

Roy Delis

Roy Delis was een zeer goed presterende roeier van Asopos, op zowel nationaal als internationaal niveau. Hij is uiteindelijk in 2004 uitgezonden naar de FISU WK in Kopenhagen, waar hij een bronzen medaille won. Daarnaast heeft hij zich ingezet op het gebied van wedstrijdcoachen en bevordert hij het roei– en kennisniveau van de vereniging.

 

Mauro Smit

Mauro Smit was onder andere Nieuwbouwcommissaris en heeft zich bijzonder ingespannen voor de WeCo en de Driekampcommissie. Dit waren inspanningen van formaat, die hem uiteindelijk de titel Lid van Verdienste hebben opgeleverd.

 

Remco Nabuurs

Remco Nabuurs was verantwoordelijk voor vele vernieuwende werkzaamheden, in bijvoorbeeld de RemCo (comissie voor computers), de WeCo en de Kamprechterscommissie. In 2006 is hij benoemd tot Lid van Verdienste.

 

Bryan Derks

Bryan Derks heeft werk gedaan als historicus voor de vereniging, door onder andere de verenigingsgeschiedenis te bestuderen en te schrijven. Hij heeft zijn tijd op Asopos verder hoofdzakelijk besteed aan wedstrijdroeien, wedstrijdcoachen en sturen. Hij was toentertijd ook voornaam lid bij Nauplios. Daarnaast heeft hij ook het oud-ledennetwerk opgebouwd en zat hij in de CvT. Verder was hij verantwoordelijk voor de oprichting van GOM in 1993, om ervoor te zorgen dat de soosavond op maandag niet zou verdwijnen. De soosavonden werden slecht bezocht en het werd steeds saaier op de vereniging. Het GOM was daar een tegenbeweging van: juist de soosavonden waren cruciaal voor sociale verbindingen binnen de vereniging. Zodra het bestaan van de soosavond was veilig gesteld, werd het GOM opgeheven. We hebben daar dus op dit moment nog steeds plezier van!

 

Arnout Hagens

Arnout Hagens was actief betrokken bij het wedstrijdroeien. Hij is benoemd tot Lid van Verdienste wegens zijn grote inspanningen op coachgebied.

 

Maarten Heckman

Maarten Heckman was erg betrokken bij de vereniging, vooral in het wedstrijdroeien. Hij behaalde met de ploegen die hij coachte goede resultaten en zat dicht op alle geledingen van het wedstrijdroeien.

 

Michiel Nijs

Michiel Nijs is benoemd tot Lid van Verdienste, vanwege zijn vele verdiensten voor de MaCo.

 

Mark Broekhans

Mark Broekhans werd benoemd tot Lid van Verdienste, voor zijn inzet op velerlei terrein ten behoeve van de vereniging.

 

Tom van der Lelij

Tom van der Lelij heeft de titel Lid van Verdienste ontvangen voor zijn uitzonderlijke roeiprestaties. Tevens voor wegens een bestuursjaar waar nog steeds velen heimwee naar hebben.

 

Jacomine van der Lelij-Ravensbergen

Jacomine van der Lelij-Ravensbergen was een succesvolle wedstrijdroeister. Ze bereikte de dubbele senioren A-status, dus zowel de A-status in scullen als boordroeien, en is daarnaast lid van de internationale kamprechtercommissie van de FISU. Zij was bijvoorbeeld bij de Olympische Spelen in Beijing de enige Nederlandse kamprechter.

 

Thomas Roes en Peter Pettinga

Zij waren de eerste twee Leden van Verdienste en ontvingen deze titel in 1992.

 

Tom de Boer

Tom de Boer is benoemd tot Lid van Verdienste vanwege zijn structurele technische verbeteringen voor de vereniging. De Boer heeft de huidige website gemaakt en zorgt er nog altijd voor dat alle ICT blijft werken. Daarnaast heeft hij grote verdiensten als kamprechter A en het organiseren van wedstrijden als de Asopos Najaars en de Westelijke Regatta. 

 

Matthijs de Graaf

Door zijn verdiensten binnen de nationale roeiwereld, zijn onmisbare bijdrage aan verschillende wedstrijden, zijn kennis op het gebied van de verenigingsgeschiedenis en zijn bijdrage binnen vele commissies heeft hij de vereniging erg geholpen, vooruitgebracht en op de kaart gezet.

 

 

Contact

Correspondentieadres:

Asopos de Vliet

Postbus 100

2300 AC Leiden

 

Bezoekadres:

Asopos de Vliet

Zijlstroom 137

2353 NN Leiderdorp

071-5892897 (bestuurskamer)