Commissies

AED

De AED is hoofdzakelijk verantwoordelijk voor het organiseren en beoordelen van de profcoaching op Asopos

AIVD

Onderhoud en innoveren van de website en de ICT infrastructuur.

Almanakcommissie

De almanakcommmissie zorgt voor de jaarlijkse almanak.

ArchiefCo

De ArchiefCommissie is verantwoordelijk voor het bijhouden en bekend maken van het Archief.

ArCo

Verantwoordelijk dat eerstejaars enthousiast worden voor roeien en leren roeien

AVOD

Verzorgt de muziek in de sociëteit.

BeoCo

Beoordelingscommissie voor afroeien

CoachCo

Commissie voor de begeleiding van (competitie)coaches

CoCo

Organiseert roeigerelateerde activiteiten voor de competitiesectie.

CvT

Adviesorgaan voor het bestuur

Driekamp

Organiseert een wedstrijd op onze eigen Dwarswatering.

DutchCie

Deze commissie houdt zich bezig met het werven van internationale studenten.

Duurzaamheidscommissie

Deze commissie houdt zich bezig met het verduurzamen van Asopos de Vliet op verschillende fronten

ErCo

Organiseert roeiactiviteiten voor externen

GebCo

Zorgt dat het gebouw niet uit elkaar valt.

IC

Organiseert de introductieperiode voor de nieuwe eerstejaars leden.

Junioren Roei Commissie

Op 25 en 26 april 2020 organiseren wij een Junioren Trainingsweekend op Asopos de Vliet.

Juniorenweekend

De juniorencommissie organiseert een trainingsweekend voor junioren in het weekend van de Zijlhead.

KasCo

Ondersteund de quaestor van de vereniging door advies te geven en mee te kijken naar de boekhouding

LenCo

Organiseert de introductieperiode in de Lente.

MaCo

Onderhoudt de vloot.

MediCie

Heeft als belangrijkste doel het verminderen en voorkomen van ziektes en blessures onder de roeiende leden.

OCC

De OuderejaarsCompetitieCommissie zorgt ervoor dat er meer mensen kunnen blijven roeien.

PR-cie

PR van Asopos de Vliet.

pROWmo

Organiseert de EL-CID week voor Asopos de Vliet.

RingCo

Werft de Ringvaartleden en begeleidt hen in de voorbereiding naar de Ringvaart

SB

Het Sociëtietsbestuur houdt de sociëteit in alle opzichten draaiende.

SnowCo

Organiseert jaarlijks de skireis in januari.

SponsCo

Trekt sponsoren aan voor de vereniging.

TapCo

Zonder tappers, geen bier!

VOC

Bestuurt en beheert de motorboot.

VoedCo

Kookt op de sociëteitsavonden.

WeCo

Organiseert de Asopos Najaarswedstrijden.

WedCo

De WedCo organiseert activiteiten voor en door de wedstrijdroeiers.

 

Contact

Correspondentieadres:

Asopos de Vliet

Postbus 100

2300 AC Leiden

 

Bezoekadres:

Asopos de Vliet

Zijlstroom 137

2353 NN Leiderdorp

071-5892897 (bestuurskamer)