Afroeien en varen in kleine nummers

Afroeien in een ongestuurd nummer is het bewijzen van je stuur- en roeivaardigheden. Door af te roeien verkrijg je meer rechten, zoals het mogen varen in nieuwere boten en het varen zonder coach. In het afroeireglement lees je precies hoe dit in zijn werk gaat.

 

Dit afroeireglement is in juli 2019 opgesteld. Het streeft ernaar een hoger niveau roeien in ongestuurde nummers te vereisen. Er worden namelijk helaas nog te vaak schades gevaren, en er zijn afgelopen tijd veel nieuwe boten beschikbaar gekomen. Zorg dat als je wil afroeien, je goed voorbereid bent. De examens zijn streng.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

- Er is een nieuw afroeiniveau, niveau 2. Dit niveau wordt vereist voor het varen in wedstrijdmateriaal. Deze maatregel is in het leven geroepen om het niveau voor het roeien in de nieuwste boten te verhogen. We moeten de nieuwste boten met grote zorg behandelen.

- De procedure voor afroeien wordt formeler. Het Beocolid moet nu via het bestuur een afroeiformulier verkrijgen, en de Materiaalcommissaris beoordeelt het formulier na het examen. Hierdoor worden de regels voor het afroeien strikter gehandhaafd.

- Strijkend aanleggen (skiff) wordt verplaatst naar niveau 2. Er zijn enkele nieuwe eisen voor niveau 1 en 2.Het reglement gaat in voor een proefperiode. Begin september 2019 vindt er een uitgebreide evaluatie en update plaats. Het geven van feedback wordt sterk aangemoedigd; neem hiervoor contact op met Maurice of Tim of via [email protected].

 

Om af te roeien, moet er iemand van de BeoCo een examen bij je afnemen. 

Bekijk onderin het nieuwe afroeireglement.

Bekijk onderin de benodigde kennis van het materiaal voor het afsturen op niveau 1.

Bekijk onderin de vaarregels.

 

Overige regels met betrekking tot het varen in ongestuurde nummers

 1. Per boottype geldt:

  a. Een roeier zonder afroeiniveau mag alleen in het licht roeien, in oefenmateriaal, met coach, op de DW.

  b. Een roeier met afroeiniveau 1, zonder afroeiniveau 2, mag in het licht met coach overal, zonder coach alleen op de DW en Does, in het donker alleen met coach op de DW, in oefen-, competitie- en clubboten roeien. 

  c. Een roeier met afroeiniveau 2 mag hetzelfde als in artikel 1.b., maar dan ook in wedstrijdboten.

  d. Het roeien in club- en wedstrijdboten mag alleen na toewijzing.

  e. Na een periode van meer dan 21 dagen niet ongestuurd roeien, moet een roeier van afroeiniveau 2 minstens één keer weer in een oefen-, competitie- en clubboot roeien.

  f. De eerste training moet voor de steiger.
 2. Voor wedstrijdroeiers geeft afroeiniveau 1 in de skiff recht op roeien in een competitiedubbeltwee; afroeiniveau 1 in de tweezonder geeft recht op roeien in competitievierzonder. Toelichting: Artikel 4 van het afroeireglement maakt het mogelijk om van afskiffen niveau 1 direct naar afdubbeltweeën niveau 2 te gaan. Deze regel 2. maakt het voor wedstrijdroeiers makkelijker om snel goed te leren dubbeltweeën. Hetzelfde geldt voor vanuit een 2- snel over te stappen naar een 4-.
 3. Het bestuur kan met gegronde opgaaf van reden het afroeiniveau van een roeier afnemen. De roeier wordt hierover per mail geïnformeerd. Een gegronde reden is het niet (meer) voldoen aan de eisen van het afroeiniveau, in het bijzonder het verwijtbaar stukvaren van materiaal.
 4. Ben je omgegaan? Maak je boot goed leeg en til een boot vol water niet bij de puntjes om zo de druk te verdelen.

 

Op dit moment zijn de ongestuurde boten van de vloot als volgd gecategoriseerd:

  Niveau 0 Niveau 1 Niveau 2
1x Lett Polyphemus Traan (wedstrijd)
  Symphony Jot Pieterbas (wedstrijd)
  Commitment Ipipoerax Justin (wedstrijd)
  Adinda Saint Varahagatha (wedstrijd)
  Skiffing Image Alco Roy (wedstrijd)
  Ooievaar Gwaihir Harpina (wedstrijd)
  Sylvia Should (club) Thalassa (wedstrijd)
    Ben (club) Frans (Wedstrijd)
2x Knorlando Dekara Vickie (wedstrijd)
    Thespheia Boeotia (wedstrijd)
    Beluga B&W (wedstrijd)
    BeF (club) Echo (wedstrijd)
    OAV (club) Anthedon (wedstrijd)
    Hypseus (club)  
2- Synkrasis BeF (club) Vickie (wedstrijd)
  Salamis OAV (club) Anthedon (wedstrijd)
  Ismene   Cithairon (wedstrijd)
4- Sinope Oeroe (club)

Jacomine (wedstrijd)

      DoLo (wedstrijd)

 

De volgende mensen mogen afroeien voor de nummers in de tabel:

  1x 2x 2- 4-
Boudewijn Röell x x x x
Dion van Schie x x x x
Irini Biezenveld       x
Iris van Teylingen x x    
Pip Vlaanderen x x    

Maaike v/d Hil

x

x

   
Floris van der Beek x x x  
Ward van Zeijl x x x x
Ruben van de Berg   x x x
Hidde-Peter de vries     x x
Ilse Klement x x x x
John van Bruchem x x x x
Jarno Hagelen x x x x
Paul Couzy x      
Mareit van Dijk x x    
Julia Faber     x x
Milou van den Broek x x    

Niels Bresser

x

x

x

x

Sanne Dijkstra x      
Pieter Oudshoorn     x x

Rens Cassé

x

 

 

 

Sara Visser     x  
Thomas van Houten x x    

Lisa Bloemberg

x

 

x

x

Vincent Groeneveld     x x

 

 
 

Contact

Correspondentieadres:

Asopos de Vliet

Postbus 100

2300 AC Leiden

 

Bezoekadres:

Asopos de Vliet

Zijlstroom 137

2353 NN Leiderdorp

071-5892897 (bestuurskamer)