Riemen

De verschillende series riemen bij Asopos hebben allemaal verschillende karakteristieken. Om meer duidelijkheid te geven bij het kiezen van een palenserie staan hieronder de verschillende eigenschappen van palen en hun invloed op de haal opgesomd. Daaronder staat een tabel met de specificaties van alle series palen bij Asopos. 

 

Lengte buitenhandle en span

Als het span kleiner wordt de hoek van de riem t.o.v. orthogonaal groter in de catch en de finish. Vooral in de catch heeft dit veel effect. Om druk op te bouwen moet het blad eerst snelheid t.o.v. het water hebben. Als dit zuiver tegen de vaarrichting in zou gebeuren moet de riem een hoge snelheid hebben omdat de snelheid van de boot t.o.v. het water moet worden overwonnen. Haaks op de boot is die snelheid nul, zodat drukopbouw in die richting veel makkelijker is. Met een kleiner span is de drukopbouw meer haaks op de boot en dus efficienter, maar de opgebouwde druk staat schuiner op de boot zodat de bijdrage aan de snelheid van de boot wel kleiner is. Het ideale span is dus een compromis. Roeiers met een betere techniek in de catch hebben minder baat bij de efficientere drukopbouw, en vice versa. Het verkleinen van het span geeft echter ook een langere, en dus zwaardere, haal. Als het span kleiner wordt steekt de handle ook verder over het midden van de boot heen (overlap wordt groter). Om dit te compenseren moet de lengte van de handle ook korter gemaakt worden. Dit verzwaart de haal nog verder, maar 1 cm zwaarder op de riem heeft minder effect dan 1 cm zwaarder span. Bij snellere nummers moet het span en de buitenhandle kleiner, omdat de haal anders te kort duurt en te licht wordt. Bij langzamere nummers vice versa. Als i.v.m. harde wind de afstelling voor een wedstrijd tijdelijk lichter of zwaarder moet is het niet nodig om ook het span te veranderen.

 

De richtafstelling voor verschillende nummers staat hieronder:

Nummer Span Handle
4* 156-158 86-88
2x 157-159 87-89
1x 158-161 87-90
8+ 83-85 113-116
4-/4+ 84-86 114-117
2- 85-87 115-118
2+ 86-88 116-119
C4+/B4+ 86-88 116-119

 

Lengte van de riem

Een langere riem zorgt voor een zwaardere haal zonder dat er iets anders aan de haal verandert. Omdat grotere, sterkere roeiers een zwaardere haal aankunnen, kunnen hun riemen langer zijn.

 

Richtlijnen hiervoor zijn:

Roeiers Boord Tulp Boord Bigblade/Smoothie Scull Bigblade/Smoothie
Heren Zwaar 384-387 375-376 291
Heren Licht 382-385 373-374 289-291
Dames Zwaar 380-384 370-372 288-290
Dames Licht 376-380 368-370 287-289

 

Stijfheid

De steel van de riem buigt door als er kracht op wordt uitgeoefend. Een stijvere steel is efficienter, maar stijvere riemen kunnen ook rugblessures veroorzaken. Voor roeiers die minder sterk zijn is het dus beter niet te stijve riemen te gebruiken. Zeer sterke roeiers met 2k-tijden onder ca. 6:10 kunnen profiteren van extra stijve stelen. Voor roeiers met 2k-tijden boven ca. 7:00 is het beter te roeien met enigszins zachte stelen. Bladtype Door de jaren heen is de bladvorm veranderd en steeds efficiënter geworden. De belangrijkste innovatie was de bigblade (hakblad). Daarna kwamen de smoothie, de smoothie met vortexstrip, en de fat smoothie met vortexstrip. De nieuwere bladvormen, op de bovengenoemde volgorde, hebben steeds iets minder slip bij de inzet, en steeds iets meer bij de uitzet (het voelt alsof de steel stijver is). Hierdoor is de haalsnelheid voorin lager en kan beter druk gepakt worden. Dit is de voornaamste reden dat veel roeiers efficiënter roeien met de nieuwere bladvormen, maar het verschil is erg klein en vrij persoonlijk.

 

Overzicht boordriemen Asopos de Vliet: 

Serie Blad Lengte (cm) Stijfheid
C4 palen Tulp 384
P Bigblade 372
L Bigblade 373 Vrij zacht
Q Bigblade 373 Zacht
V Bigblade 373 Vrij zacht
R Bigblade 374 Zeer zacht
B Bigblade 374
C Bigblade 374
D Smoothie Groot 374 Vrij hard
E Smoothie 374 Zacht
A Bigblade 376 Zeer zacht
CIA Smoothie 376 Vrij hard
J Bigblade Verstelbaar 370-375 Middel
LP Bigblade Verstelbaar 370-375 Middel
MGD Bigblade Verstelbaar 370-375 Middel 
 

Contact

Correspondentieadres:

Asopos de Vliet

Postbus 100

2300 AC Leiden

 

Bezoekadres:

Asopos de Vliet

Zijlstroom 137

2353 NN Leiderdorp

071-5892897 (bestuurskamer)