Botentoewijzing

Op onderstaande lijst kan vanaf nu gezien worden welke boten zijn toegewezen en aan welke personen. Wanneer niet op deze lijst staat dat je toestemming hebt voor een bepaalde boot betekent het dat je deze boot niet mag gebruiken! Dit betreft alle boten, behalve de boten uit categorie 2. Deze zijn gewoon af te schrijven via MyFleet. Boten die toegewezen zijn aan 1 persoon / ploeg hoeven niet via MyFleet afgeschreven te worden.

Boot Gebruik(st)er(s) Extra
     
Justin Poelstra Dion  
Gwaihir Ine  
Harpina Marleen  
OAV Ilse/Josine  
BeF Ine/Marleen  
N.N. EJZ  
Peter Pettinga EJL  
Metope EJD  
Jacomine Ravensbergen MGL  
Ben Ponsioen Wallie  
N.N Boudewijn  
Riemen Gebruik(st)er(s) Extra
     
LP 1t/m4 EJL  
LP 5t/m8 MGL  
J1 t/m J4 EJD  
Canada serie EJZ  
MGD 1/2 Ilse/Josine  
1x Concept 2 sculls Dion  
1x Concept 2 sculls Boudewijn  
1x Concept 2 sculls (vortex) Wallie  
1x Concept 2 sculls Ine  
1x Empacher sculls  Marleen  
     

Boten dienen aangevraagd te worden door coaches bij de wedstrijd- en materiaal commissarissen. Deze zullen beoordelen of de potentie en het plan van de ploeg voldoende zijn om de aanvraag te rechtvaardigen. Indien een boot door meerdere ploegen aangevraagd wordt zal daarnaast gekeken worden welke ploeg het beste presteert in de centrale trainingen. Indien nodig wordt overleg gepleegd met de Technische Commissie

 

Contact

Correspondentieadres:

Asopos de Vliet

Postbus 100

2300 AC Leiden

 

Bezoekadres:

Asopos de Vliet

Zijlstroom 137

2353 NN Leiderdorp

071-5892897 (bestuurskamer)