FAQ

Hetairoi, lieve leden,

 

Graag willen wij Oud Asopos de Vliet (OAV) bij jullie onder de aandacht brengen. Via deze veelvoorkomende vragen willen wij jullie kort informeren over het wel en wee van OAV.

 

Wat is Oud-Asopos de Vliet?

Oud-Asopos de Vliet (OAV) is dé vereniging voor iedereen die ooit lid is geweest van Asopos de Vliet of haar voorlopers Asopos & de Vliet en bij Asopos betrokken wil blijven. Dit gebeurt door herinneringen te delen en Asopos zowel financieel als met raad en daad te ondersteunen.

De vereniging is op 16 januari 2004 opgericht door enkele oud-leden van Asopos de Vliet, met steun van het Leids Universitair Fonds en donaties van onder andere de oprichters van Asopos. Om te voorkomen dat dit initiatief om de oud-leden te verenigen zou verzanden na enkele jaren, werd besloten OAV als officiële vereniging in te schrijven bij de KvK en de statuten notarieel vast te laten leggen. Tevens werd een roulatiesysteem vastgelegd om te zorgen voor vernieuwing binnen het bestuur.

 

Wie zitten er op dit moment in het bestuur?

Matthijs de Graaf, voorzitter (2017 - heden)

Annefieke Bonants, penningmeester (2015 - heden)

Jacoline Hoogenboom, secretaris (2016 - heden)

Yuri Noordam, media (2016 - heden)

Kevin Keene, activiteiten (2017 – heden)

Milou van den Broek, algemeen (2018-heden)

Nenya Jochemsen, bestuurslid AV (2018-2019)

 

Wat is het doel van OAV?

OAV heeft twee doelen die ook statutair zijn vastgelegd: Het ondersteunen van AV, zowel in financieel opzicht als met advies. Deze doelen bereiken wij door middel van contributie voor OAV-leden, het onderhouden van een ledenbestand en het organiseren van activiteiten.

In de Algemene Vergadering is vastgelegd dat 85% van de contributie-inkomsten van OAV naar AV gaat. Dit wordt door AV meestal gebruikt voor de aanschaf van materiaal. Deze jaarlijkse bijdrage is elk jaar meer door het groeiende aantal leden van OAV. In 2005 kon de eerste boot gedoopt worden die is aangeschaft door de leden van OAV. De tweezonder kreeg de toepasselijke naam Oud Asopos de Vliet. Inmiddels bestaat OAV uit zo’n 450 leden. Naast de jaarlijkse bijdrage heeft OAV een reservering voor incidentele bijdrages aan AV. Dit kan bijvoorbeeld gaan naar deelname van toproeiers aan trainingskampen of internationale wedstrijden of een bijdrage aan nieuwe trainingsfaciliteiten voor in het krachthonk.

OAV organiseert jaarlijks meerdere activiteiten om haar leden betrokken te houden. Zo is er jaarlijks een Oud-ledendag, zijn er op regelmatige basis borrels en wordt er per jaar een generatie of commissie van vroeger uitgekozen om een diner voor te organiseren. Uiteraard om het ledenaantal van OAV te laten groeien en AV op die manier nog beter te kunnen ondersteunen.

 

Dat klinkt allemaal prachtig, hoe schrijf ik me in?

De makkelijkste manier is via de website van OAV. Daarnaast zijn er in de bestuurskamer van AV of bij de verschillende activiteiten inschrijfformulieren aanwezig.

 

Contact

Correspondentieadres:

Asopos de Vliet

Postbus 100

2300 AC Leiden

 

Bezoekadres:

Asopos de Vliet

Zijlstroom 137

2353 NN Leiderdorp

071-5892897 (bestuurskamer)