Sturen

Voor afgestuurde stuurtjes per nummer zie lijst met afgestuurde stuurtjes (bijgehouden door Commissaris Wedstrijdroeien/Competitieroeien/Materieel en bestuur Nauplios).

 

Elke boot heeft natuurlijk een stuurman nodig. Een belangrijke en verantwoordelijke taak - de stuur is als het waren een coach in de boot, maar ook als sporter zelf actief betrokken bij het reilen en zeilen van een ploeg. Naast het actief sturen van een boot is de stuur ook verantwoordelijk voor het geven van commando's en het uitvoeren van het raceplan. Voor uitgebreide artikelen en informatie over sturen zie geschriften.

 

Over Nauplios 

Het stuurliedengezelschap Nauplios zorgt ervoor dat de wedstrijdstuurtjes worden opgeleid, de wedstrijden worden voorbesproken en stuurtjes worden afgestuurd voor desbetreffende boot. Deze naam verwijst naar een mythische figuur die leefde ten tijde van de Trojaanse oorlog. Hij was de stuurman van het schip van de held Odysseus, die na de oorlog nog tien jaar op de Griekse zeeën rondzwierf voordat hij zijn land Ithaka bereikte. Tijdens deze omzwervingen werden Odysseus en zijn bemanning belaagd door vele vijanden, die hen met hun schepen achterna kwamen. Nauplios wist zijn schip echter zo scherp en snel te sturen, dat de vijanden hen niet bij konden houden en tegen de rotsen te pletten sloegen. De mytische kracht van Nauplios is heden ten dage nog steeds voelbaar op Asopos de Vliet in de vorm van het illustere stuurliedengezelschap Nauplios. De Nauplioten zijn de beste stuurtjes voor de wedstrijdploegen en hebben ten alle tijden de touwtjes stevig in handen. Sinds dat Nauplios in 1986 is opgericht op de Rijn en Schiekade bij een zekere Jan thuis, heeft zij behoorlijke ontwikkelingen doorgemaakt. Tegenwoordig is Nauplios verantwoordelijk voor de opleiding en coaching van nieuwe wedstrijdstuurtjes. 

 

Het Nauplioslied

Wij zijn de Nauplioten

Wij zijn geen idioten

Onze bek, dat is een grote

Vierzonders, kloteboten!

 

Afsturen?

Totdat je bent afgestuurd voor een gladde vier of acht mag je nog niet in desbetreffend nummer zelfstandig zonder coach het water op. Op de Zijl mag nooit zonder coach worden gevaren. De mensen hieronder zijn bevoegd om voor desbetreffend gestuurd nummer af te sturen: (voor gegevens zie ledenlijst) 

 

Competitie 4+

Competitie 8+ 

Maud Westendorp

Maud Westendorp

Janou Albers

Saranda Ombashi

Margot Tjalma

Niels Eigenraam

Saranda Ombashi

Janou Albers

Elise Breukel

Elise Breukel

Sophie Verhoeven Sophie Verhoeven

Daniëlle van Hal

Dahran Coban

Dahran Coban Ingrid de Hoo

Ingrid de Hoo

 

Djulianti van de Ven

 

Robert Braal

 

Sophie van den Berg

 

 

Wanneer je wil afsturen voor een competitie 4+ of 8+ kan je contact opnemen met één van de bovenstaande stuurtjes. Voordat je kan afsturen, moet je minimaal 2 keer met succes in desbetreffend nummer gestuurd hebben en de onderstaande stuurregels kennen. Je moet eerst afgestuurd zijn voor een competitie 4+ voordat je kunt afsturen voor een 8+. De toegewezegen boten (van de clubsectie bijvoorbeeld) mogen alleen gestuurd worden door een clubstuur of een stuurtje dat is afgestuurd voor een wedstrijdboot. Afsturen voor een wedstrijdboot is alleen mogelijk voor stuurtjes van een wedstrijdploeg. 

 

Stuurregels 

1. Materiaal. De stuur kent de juiste commando`s om de boot in het water te leggen en uit het water te halen. De stuur let tijdens het verplaatsen van de boot op obstakels. De stuur staat bij het vinnetje wanneer de boot in het water wordt gelegd. De stuur legt de boot op correcte wijze op de stellingen of in de schragen. 

2. Wegvaren en aanleggen. De stuur geeft commando`s bij wegvaren en aanleggen correct en op tijd. De stuur vaart weg en legt aan tegen de wind in. De stuur houdt rekening met andere boten bij het wegvaren. De stuur laat de boot niet onbeheerd achter. De stuur legt aan op technisch correcte wijze. 

3. Commando`s. De stuur geeft commando`s op correcte wijze en op tijd. De stuur zorgt ervoor dat commando`s voor de hele boot zijn te begrijpen en te verstaan. 

4. Brugmanoeuvres. De stuur geeft commando`s voor de brugmanoeuvres correct en op tijd. De stuur stuurt goed aan op de brug. De stuur let tijdens het passeren van de brug op de roeiers. De stuur neemt de voorrangsregels in acht. 

5. Eigen wal houden. De stuur houdt tijdens het roeien stuurboordwal. De stuur haalt in aan bakboordwal. 

6. Voorrangsregels. De stuur kent de voorrangsregels. De stuur verleent voorrang indien dit volgens de regels moet. De stuur kiest de juiste bruggaten. 

7. Vaarreglement. De stuur is op de hoogte van het uittreksel van het vaarreglement.

8. Algehele veiligheid en gevaarlijke situaties. Wanneer er tijdens de training gevaarlijke situaties hebben voorgedaan, heeft de stuur hier op correcte wijze op gereageerd. De stuur kan tijdig ingrijpen als het mis dreigt te gaan. De stuur kijkt altijd om voordat hij/zij de boot laat lopen. De stuur kijkt regelmatig om tijdens het varen. De stuur laat alleen lopen op logische plekken. De stuur anticipeert op andere vaartuigen. De stuur weet dat Rijnaken veel zuigkracht veroorzaken. 

9. Algemene stuurvaardigheid. De stuur kan vanaf lagerwal weer terug naar het water manoeuvreren. De stuur heeft voldoende inzicht in de manieren om de boot te keren of bij te sturen.

 

Vaarregels provincie Zuid Holland: 10 tips voor veilig varen.

 

Contact

Correspondentieadres:

Asopos de Vliet

Postbus 100

2300 AC Leiden

 

Bezoekadres:

Asopos de Vliet

Zijlstroom 137

2353 NN Leiderdorp

071-5892897 (bestuurskamer)