Overstappen.nl

De ins en outs van je energierekening

Iedereen met een huis heeft het afgesloten: een energiecontract. Of het nou direct bij de energieleverancier was of via een energievergelijker. Het is belangrijk dat je snapt hoe deze maandelijkse post in elkaar zit, maar het lezen van de energienota is nog niet altijd even makkelijk. Er staan allemaal verschillende bedragen op waar we eens wat meer uitleg over kunnen geven. Zo wordt het ook makkelijker om te gaan besparen op deze vaste lasten.

 

Wat staat er allemaal op?

Op de energierekening zijn er verschillende bedragen terug te vinden. Hieronder leggen we uit wat ze allemaal betekenen.

leveringskosten: dit is de vergoeding die je betaald aan het bedrijf voor de levering van je gas en elektriciteit.

netwerkkosten: voor het gebruik van je energienetwerk, aansluiting en energiemeters moet je allemaal betalen. In eerste instantie gaat dit naar je energieleverancier. Zij verreken dit met de netwerkbeheerder.

• belastingen: over elke kWh elektriciteit en m3 gas die je gebruikt, moet je energiebelasting over betalen. Daarnaast betaal je ook voor duurzame energieprojecten(ODE).

BTW: over je totale bedrag betaal je 21% BTW.

 

Hoe kan je de rekening controleren?

Uiteindelijk wil je natuurlijk ook kunnen controleren of je energieleverancier geen fout heeft gemaakt, zodat je niet alsnog te veel gaat betalen. Dat kan je bijvoorbeeld doen door je jaarrekening naast je energiecontract te leggen. In dat contract staan de prijzen waarmee je in het begin akkoord bent gegaan. Hou ook rekening met de heffingskorting/vermindering energiebelasting. Dat is een vast bedrag waar iedereen recht op heeft. Als je een kleine gebruiker bent en minder dan 500 m3 gas per jaar gebruikt, dan val je in een andere tariefgroep. Gebruik je zonnepanelen? Kijk dan of ze niet meer hebben geleverd dan dat jij gebruikt. Je hoort dan namelijk geld terug te krijgen.

Inmiddels ben je een beetje op de hoogte over hoe zo'n energierekening nou een beetje in elkaar zit. Zit jij eigenlijk bij de goedkoopste energieleverancier? De verschillende leveranciers wisselen nog wel eens van prijs, dus dit kan altijd makkelijk zijn om het in de gaten te blijven houden.

 

Contact

Correspondentieadres:

Asopos de Vliet

Postbus 100

2300 AC Leiden

 

Bezoekadres:

Asopos de Vliet

Zijlstroom 137

2353 NN Leiderdorp

071-5892897 (bestuurskamer)